Chia Sẻ Từ Học Sinh

Hầu Dương Quang Vinh - Đại Diện Học Sinh Nam Khối Trung Học 2019/20

"Với sự giúp đỡ và dìu dắt của các thầy, cô và bạn bè ở đây, em đã có thể tự tin bước ra khỏi “vỏ bọc” của mình và bắt đầu tìm hiểu những điều mới mẻ, tìm kiếm những sở thích bản thân, cũng như học hỏi và trưởng thành hơn từ những thất bại..."

Read More about Hầu Dương Quang Vinh - Đại Diện Học Sinh Nam Khối Trung Học 2019/20

Chia Sẻ Từ Phụ Huynh

Chia Sẻ Từ Giáo Viên

Chia Sẻ Từ Cựu Học Sinh

Enlish

EN