Nhận Tư Vấn Ngay

THẾ MẠNH RENAISSANCE

Cộng đồng trường học gắn bó thân thiết

Tỉ lệ giáo viên : học sinh là 1:9

Trường Round Square duy nhất tại Việt Nam

Chương trình giảng dạy chuẩn quốc tế

Chia Sẻ Từ Học Sinh

Chia Sẻ Từ Phụ Huynh

Chia Sẻ Từ Giáo Viên

Chia Sẻ Từ Cựu Học Sinh

Liên Hệ Bộ Phận Tuyển Sinh
Địa Chỉ 74 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
Số Điện Thoại 028 3773 3171 (Số máy lẻ: 120/121/122)
Email admissions@renaissance.edu.vn
Facebook Renaissance International School Saigon

Enlish

EN