Triển lãm Nghệ thuật Tú tài Quốc tế - Among Us

Renaissance không chỉ là môi trường tạo điều kiện cho học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc mà còn gầy dựng sự thấu cảm và khả năng cảm thụ cái đẹp. Cùng Nhà trường chúc mừng các học sinh Tú tài Quốc tế nhóm Nghệ thuật thị giác trong buổi triển lãm cuối cùng của các em mang chủ đề "Among Us".

Enlish

EN