Open Day 2020 | Ngày Hội Thông Tin 2020

 

OPEN DAY 2020

To showcase our school to prospective parents and students, we would like to invite parents to visit the campus to meet members of our school community. This event is an opportunity for people who would like to know more about Renaissance to visit the school. Our experienced Admissions Team is waiting to answer your questions.

Trường Quốc tế Renaissance kính mời các gia đình quan tâm đến ghé thăm trường vào Ngày Hội Thông Tin sắp tới. Đây sẽ là cơ hội để các gia đình có thể tham quan, trò chuyện với đội ngũ nhà trường và được giải đáp về Quy trình Tuyển sinh.

(Nhằm tạo tiện lợi cho Phụ huynh, sự kiện sẽ sử dụng song song Tiếng Việt và Tiếng Anh)

Time: 9-11AM Wednesday - December 09, 2020

Location: Renaissance International School, 74 Nguyen Thi Thap, Binh Thuan Ward, District 7, HCMC

Thời gian: 9-11h sáng Thứ Tư - Ngày 09/12/2020

Địa điểm: Trường Quốc tế Renaissane, 74 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, HCM

 

Join Us Now

Đơn Đăng Ký

WHAT MAKES RENAISSANCE UNIQUE?

Những Điều Đặc Biệt Về Trường Quốc Tế Renaissance!

QUICK FACTS

Những Con Số Thú Vị

What Our Students Say

What Our Teachers Say

What Our Parents Say

Alumni Stories

Contact Admissions
Address 74 Nguyen Thi Thap Street, Binh Thuan Ward, District 7, HCMC
Phone 028 3773 3171 (ext 120/121/122)
Email admissions@renaissance.edu.vn
Facebook Renaissance International School Saigon

Vietnam

VN