CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Renaissance cung cấp một nền giáo dục chất lượng quốc tế, chuẩn Anh Quốc cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi, từ Mầm non đến Trung học.
 

Mầm Non

Tiểu Học

Chương trình giảng dạy từ Mầm non đến Giai Đoạn 3 (hết lớp 9) dựa trên các yêu cầu của Chương trình giảng dạy quốc gia Anh quốc, được hiệu chỉnh để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng  các trường quốc tế. Ở Giai Đoạn 4 (lớp 10 – 11), học sinh được giảng dạy các môn học để đạt bằng Trung Học Phổ Thông Quốc Tế IGCSE và ở Giai Đoạn 5 (lớp 12 và 13), học sinh sẽ theo học chương trình Tú Tài Quốc Tế IB. 

Trung Học

Tú Tài Quốc Tế

Là một trường học thuộc Tổ chức Round Square, chúng tôi cam kết cùng hướng đến các tôn chỉ IDEALS như Chủ Nghĩa Quốc Tế, Tinh Thần Dân Chủ, Hướng đến Môi Trường, Sự Phiêu Lưu Khám Phá, Sự Lãnh Đạo và Phục Vụ Cộng Đồng.