TẦM NHÌN

Trở thành trường quốc tế có quy mô cỡ trung được lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Khơi gợi cảm hứng vươn tới thành tích vượt bậc trong môi trường giáo dục quốc tế nhằm giúp học sinh đạt được thành công, hạnh phúc trọn đời và sự tôn trọng đối với tất cả mọi người.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhà trường cam kết cùng hướng đến các tôn chỉ IDEALS của tổ chức Round Square như Chủ Nghĩa Quốc Tế, Tinh Thần Dân Chủ, Hướng đến Môi Trường, Sự Phiêu Lưu Khám Phá, Sự Lãnh Đạo và Phục Vụ Cộng Đồng, đồng thời chúng tôi được gắn kết với nhau bởi 4 giá trị cốt lõi:

Theo đuổi thành tích xuất sắc trong học tập và phát triển cá nhân

Môi trường giảng dạy và học tập lấy học sinh làm trung tâm

Chú trọng những giá trị gia đình

Sự tôn trọng đối với bản thân, hành tinh và mọi người xung quanh

Enlish

EN