Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh

Tại Renaissance, chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc đáp ứng các nhu cầu của từng học sinh, phúc lợi và sự hạnh phúc của học sinh là ưu tiên hàng đầu của nhà trường.

Dưới sự lãnh đạo của trưởng bộ phận, Trung tâm hỗ trợ học sinh hoạt động trong ba lĩnh vực riêng biệt tại Renaissance.

Enlish

EN