Ban Lãnh Đạo

Renaissance được điều hành bởi một Hội đồng quản trị tâm huyết, gồm những thành viên cam kết cho sự phát triển lâu dài, phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của trường.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ CẤP CAO

Richard Fluit

Richard Fluit

Head of Secondary
Peter Spratling

Peter Spratling

Head of Primary and Early Years

ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ

Flora Burlingham

Flora Burlingham

Marketing Manager
Dung Ha

Dung Ha

Chief Accountant
Oanh Nguyen

Oanh Nguyen

Facilities Manager
Quynh Nguyen

Quynh Nguyen

Admissions Manager
Thanh Tran

Thanh Tran

Senior Group Manager - Purchasing
Lai Truong

Lai Truong

Senior Group Manager – HR & Admin
Vu Vo

Vu Vo

Chief Financial Officer

Enlish

EN