Khối Tiểu Học

Khối Tiểu học của trường Quốc tế Renaissance giảng dạy từ Lớp 1 đến Lớp 6. Chương trình giảng dạy được dựa trên Chương trình Giáo dục Quốc gia của Anh Quốc và được bổ sung theo khung Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC). Renaissance là ngôi trường duy nhất tại Việt Nam được công nhận là thành viên của Tổ chức Round Square. Vì vậy, Khối Tiểu học đã chủ động tích hợp các tôn chỉ IDEALS trong suốt chương trình học, mang đến cho học sinh những trải nghiệm học tập phong phú.

GIAI ĐOẠN 1

GIAI ĐOẠN 2

CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ (IPC)

Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC) bổ sung thêm các môn học cốt lõi là tiếng Anh và Toán học. Đồng thời, thông qua những bài học chuyên đề, chương trình IPC chú trọng vào các môn Khoa học, Nghệ thuật và Kỹ năng sống. Chương trình học IPC bao gồm 6 chuyên đề học liên môn trong khoảng 6 tuần. Mỗi bài học có mục tiêu học tập rõ ràng để tăng cường sự phát triển về học thuật, xã hội, cảm xúc và phát triển thể chất của học sinh.

ĐÁNH GIÁ

Việc đánh giá học sinh tại trường Quốc tế Renaissance diễn ra thường xuyên và đem lại cho học sinh nhiều cơ hội thể hiện khả năng học tập của bản thân qua nhiều cách thức khác nhau. Qua đó, phong cách và nhu cầu học tập của các em sẽ được thể hiện. Từ Lớp 3, toàn bộ học sinh sẽ tham gia kỳ thi GL về đánh giá năng lực Toán học. Kỳ thi này cung cấp dữ liệu hệ thống hữu ích. Đến cuối Lớp 6, lộ trình học tập của từng học sinh sẽ được tổng kết qua Dự án Cá nhân, nơi các em sẽ trình bày dự án trước bố mẹ và bạn bè.

Tài liệu tham khảo:

Thông tin về chương trình Tiểu học Quốc tế IPC: Introducing the International Primary Curriculum (IPC)

Enlish

EN