Khối Tiểu Học

Trường Quốc tế Renaissance đang thí điểm giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế Tiểu học – International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP), đưa Renaissance trở thành trường Quốc tế IB toàn phần. Các trường Quốc tế IB chia sẻ một triết lý chung: cam kết với nền giáo dục quốc tế chất lượng và thúc đẩy học sinh phát triển năng lực, điều mà nhà trường tin là quan trọng đối với các em học sinh.

Khối Tiểu học Renaissance bao gồm các Khối Lower Primary (Lớp 1 – 3) và Upper Primary (Lớp 4 – 6).

Tất cả học sinh Tiểu học sẽ học tập Chương trình Truy vấn (Program of Inquiry).

CHương trình truy vấn (Program of inquiry)

Chương trình bao gồm 6 nội dung học tập, mỗi nội dung sẽ kéo dài trong 6 tuần học. Học sinh sẽ tìm hiểu về các vấn đề thực tế trong cuộc sống so với việc chỉ đơn thuần học tập các chủ đề một cách độc lập. Tuỳ trường hợp mà một vài kỹ năng cụ thể sẽ cần được dạy và học trực tiếp; đội ngũ giáo viên của nhà trường sẽ phân hóa phù hợp cho các em học sinh. Khi cần thiết, các thầy cô có thể triển khai một số tiết chuyên môn và độc lập cho các bộ môn Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Phát âm và Toán học; tuy nhiên, bất kỳ hoạt động dạy độc lập nào cũng sẽ dựa trên phương pháp học tập truy vấn và kết nối với cuộc sống.

ĐÁNH GIÁ

Việc đánh giá học sinh tại Trường Quốc tế Renaissance diễn ra thường xuyên và theo hình thức tích luỹ trên thang điểm từ 1 - 6, mang lại cho học sinh nhiều cơ hội thể hiện khả năng học tập của bản thân qua nhiều cách thức tương ứng với phong cách và nhu cầu học tập của các em.

Phương pháp Đánh giá để cải thiện việc học tập (Assessment for Learning) sẽ được các thầy cô sử dụng để đánh giá mức độ kiến thức hiện tại của các em. Đánh giá kết thúc giai đoạn học tập (Assessments of Learning) là khi giáo viên sử dụng dữ liệu chẩn đoán của mình để phát triển trải nghiệm học tập của học sinh, giúp hình thành nhận thức và khả năng lĩnh hội ở mỗi em. Đánh giá kết thúc giai đoạn học tập là sẽ được thực hiện định kỳ để minh họa cho hiệu quả của quá trình học tập.

Các thầy cô ở khối Lower Primary sẽ bắt đầu mô hình hóa việc đồng xây dựng các tiêu chí đánh giá và các công cụ đánh giá nêu rõ cách học sinh có thể đạt được thành tích tốt nhất bằng ngôn ngữ phù hợp với mức độ phát triển. Ở khối Upper Primary (Lớp 4 - 6), học sinh được củng cố năng lực hiểu biết về việc đánh giá năng lực thông qua các cuộc họp thường xuyên giữa học sinh và giáo viên, quy trình xây dựng các tiêu chí đánh giá, phương pháp cùng bạn bè đánh giá lẫn nhau cũng như thói quen thường xuyên suy ngẫm và tự đánh giá.

Tài liệu tham khảo:

Thông tin về chương trình Tiểu học Quốc tế IB PYP vui lòng tham khảo tại: www.ibo.org