Khối Trung Học

Khối Trung học tại trường Quốc tế Renaissance được chia thành ba giai đoạn riêng biệt – MYP bao gồm các Lớp 7, 8 và 9; IGCSE bao gồm các Lớp 10 và 11; và IBDP bao gồm Lớp 12 và 13.

Với sứ mệnh của nhà trường, chương trình Trung học tập trung đặc biệt vào sự ưu tú về học tập và sự xuất sắc cá nhân, đồng thời cam kết chú trọng vào phúc lợi của học sinh và mang đến các chương trình ngoại khóa đa dạng.

 

CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ IB

Ở bậc IBDP, đa số học sinh đều học chương trình cấp bằng Tú tài Quốc tế (IB) và kết quả đạt được luôn cao hơn mức trung bình của thế giới.

CÁC NHÓM MÔN HỌC CỦA BẰNG TÚ TÀI QUỐC TẾ

NHÓM 1 NHÓM 2
Ngôn ngữ và Văn học Anh (SL/HL) Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc (SL/HL)
Ngôn ngữ Anh B (HL) Văn học Việt Nam (SL/HL)
  Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc A (SL/HL)
  Tiếng Trung (Quan thoại) B (SL/HL/Ab Initio)
  Tiếng Pháp B (SL/HL/Ab Initio)
NHÓM 3 NHÓM 4
Quản trị kinh doanh (SL/HL) Vật lí (SL/HL)
Tâm lí học (SL/HL) Sinh học (SL/HL)
  Khoa học Thể thao, Thể dục và Sức khỏe (SL/HL)
NHÓM 5 NHÓM 6
Toán học: Phân tích và phương pháp tiếp cận (SL/HL) Nghệ thuật thị giác (SL/HL)
Toán học: Ứng dụng và giải thích (SL) Hóa học (SL/HL)
  Kinh tế học (SL/HL)
  Âm nhạc (SL/HL)
  Sân khấu (SL/HL)

 

Chú ý: Toàn bộ các môn học được giảng dạy ở Trình độ cao cấp (HL)/Trình độ tiêu chuẩn (SL)/Trình độ sơ cấp (Ab Initio), trừ khi có những chỉ định khác.

KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ 2021

Tại trường Quốc tế Renaissance, chúng tôi đặt niềm tin vào sự xuất sắc trong học tập và cá nhân. Kết quả học sinh đạt được từ chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế (IBDP) là sự phản ánh cam kết của chúng tôi đối với khía cạnh này. Tương tự như những năm học trước, nhà trường rất vui mừng vì năm học 2020 - 2021 vừa qua, các em học sinh đã thể hiện tốt và có thể tự hào khi đạt được số điểm tốt nghiệp IB trên mức trung bình thế giới.

Một số thành tích nổi bật:

  • Điểm IBDP trung bình là 34 - cao hơn mức điểm trung bình trên toàn thế giới
  • Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 100%
  • 16 môn học đạt điểm cao hơn trung bình thế giới

Học sinh tốt nghiệp từ Renaissance đã nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường Đại học và Cao đẳng hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh, một số quốc gia châu Âu khác, Úc hoặc châu Á.