Thời Gian Hoạt Động

Khối Tiểu Học 

Thứ Hai - Thứ Sáu, 7:30AM - 3:30PM


Khối Trung Học

Thứ Hai - Thứ Sáu, 7:30AM - 4:30PM

 

Danh Mục Sách Thư Viện

Xem TẠI ĐÂY

Thư Viện

Thư viện Renaissance đóng vai trò là trung tâm thông tin, công nghệ và đọc viết. Chương trình Thư viện được dẫn dắt bởi một Giáo viên - Thủ thư được đào tạo bài bản, cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho học sinh từ khối Mầm non đến Tú Tài Quốc Tế (IBDP). Chương trình nhằm phát triển niềm yêu thích đọc sách và giúp học sinh Renaissance trở thành người sử dụng thông tin và công nghệ một cách hiệu quả, có đạo đức và sáng suốt.

Học sinh Mầm non và Tiểu học ghé thăm thư viện ít nhất một lần/tuần để hoàn trả, chọn sách và mượn sách. Các lớp Trung học được xếp lịch ở thư viện thường xuyên và học sinh Trung học cũng có thể đến thư viện trước và sau giờ học và trong giờ nghỉ để làm bài tập, đọc sách hoặc học bài.

Để truy cập đầy đủ các dịch vụ do Thư viện cung cấp, vui lòng xem tại đây.