Cựu Học Sinh

Renaissance luôn mong muốn lắng nghe ý kiến từ các cựu học sinh của trường. Các bạn hãy giữ liên lạc với trường, chia sẻ những kinh nghiệm và cho biết nơi học tập hiện tại của mình. Những lời khuyên và câu chuyện từ cựu học sinh chắc chắn là nguồn cảm hứng cho học sinh đang theo học tại trường, các thầy cô và cũng như chính bản thân các bạn.

Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký và cung cấp thông tin liên lạc để trường có thể duy trì được mối liên hệ với các bạn.

Thông Tin Liên Hệ

Email: alumni@renaissance.edu.vn

Chia Sẻ Từ Cựu Học Sinh

Tina Huang - Cựu Học Sinh (2011)

..."Tôi vừa nhận được chấp thuận theo học tiến sĩ vào ngày hôm qua" - 29/10/2019.