Tổ Chức Round Square

Vào tháng 04/2011, Renaissance đã trở thành thành viên cấp khu vực của Round Square và rất tự hào được công nhận là thành viên toàn cầu của Round Square vào tháng 04/2016. Được thành lập năm 1966, Round Square duy trì và hỗ trợ mang lưới toàn cầu gồm 200 trường ở 50 quốc gia. Các trường thành viên có chung cách tiếp cận giáo dục toàn diện xoay quanh trọng tâm là 6 tôn chỉ IDEALS với bộ khung nhằm đạt kết quả xuất sắc và không ngừng cải tiến, cũng như có cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các trường cùng chí hướng trên thế giới. Để tìm hiểu thêm thông tin về Tổ chức Round Square tại Renaissance, vui lòng xem tại đây.

CHÍNH LÀ CHÚNG TÔI

Các trường thuộc Round Square mang đến cho học sinh của mình cơ hội phát triển về mặt kiến thức và xã hội mỗi ngày. Thông qua các thử thách diễn ra trong và ngoài lớp học, các học viên Round Square của Renaissance trở thành:

Chúng Tôi Là Những Cộng Sự

Chúng Tôi Là Những Nhà Truyền Thông

Chúng Tôi Giàu Lòng Trắc Ẩn

Chúng Tôi Can Đảm

Chúng Tôi Thích Khám Phá

Chúng Tôi Là Một Cộng Đồng Đa Dạng Văn Hóa

Chúng Tôi Quan Tâm Đến Môi Trường

Chúng Tôi Là Những Nhà Sáng Chế

Chúng Tôi Là Những Người Giải Quyết Vấn Đề

Chúng Tôi Có Trách Nhiệm

Chúng Tôi Có Nhận Thức Về Bản Thân

Chúng Tôi Bền Bỉ

Để tìm hiểu thêm về Tổ chức Round Square, vui lòng truy cập: www.roundsquare.org