TẦM NHÌN

Hạnh phúc. Gắn kết. Xuất sắc.

SỨ MỆNH

Là một trường học lấy học sinh làm trung tâm và chú trọng những giá trị gia đình, chúng tôi mang đến những trải nghiệm đa dạng để hướng dẫn các em học sinh trên hành trình phát huy tất cả những tiềm năng của mình, thấm nhuần tinh thần tự lập và chủ nghĩa quốc tế trong một môi trường mang tính thử thách nhưng vẫn đảm bảo an toàn và được hỗ trợ hết mình.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhà trường cam kết cùng hướng đến các tôn chỉ IDEALS của tổ chức Round Square như Chủ Nghĩa Quốc Tế, Tinh Thần Dân Chủ, Hướng đến Môi Trường, Sự Phiêu Lưu Khám Phá, Sự Lãnh Đạo và Phục Vụ Cộng Đồng, đồng thời chúng tôi được gắn kết với nhau bởi 4 giá trị cốt lõi:

Theo đuổi thành tích xuất sắc trong học tập và phát triển cá nhân

Môi trường giảng dạy và học tập lấy học sinh làm trung tâm

Chú trọng những giá trị gia đình

Sự tôn trọng đối với bản thân, hành tinh và mọi người xung quanh