HỌC SINH

Học sinh được xem là trung tâm của các hoạt động dạy học và là lý do để trường Renaissance tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Học sinh là bằng chứng rõ rệt nhất về thành tích của nhà trường, cùng với cam kết thực hiện các tôn chỉ IDEALS của tổ chức Round Square, hoạt động của trường được định hướng và thống nhất bởi 4 giá trị cốt lõi:

Theo đuổi sự ưu tú trong học tập và phẩm chất cá nhân

Môi trường giảng dạy và học tập lấy học sinh làm trung tâm

Chú trọng vào những giá trị gia đình

Sự tôn trọng đối với bản thân, hành tinh và những người xung quanh

Nhà trường luôn tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động khác, ngoài các môn học chính quy. Những cơ hội này bao gồm các chương trình ngoại khóa đa dạng (ECA), tham gia các hội nghị của Liên hợp quốc (MUN), tham gia vào các cuộc thi thể thao của SISAC và FOBISIA và tham gia các trải nghiệm học tập thông qua phục vụ cộng đồng.

Tại Renaissance, chúng tôi cũng mong muốn học sinh của mình hiểu được lợi ích của lối sống lành mạnh và năng động. Chúng tôi có một môi trường thể thao năng động để thúc đẩy và phát triển những sở thích mới và các kỹ năng thiết yếu cho học sinh.