Tuyển Dụng

Renaissance tuyển dụng đội ngũ giáo viên chất lượng cao nhằm cung cấp các chương trình dạy và học ưu việt. Nhà trường rất tự hào vì có thể mang đến sự chăm sóc đặc biệt cho từng học sinh, cũng như có một cộng đồng trường học gắn bó và ấm áp.

Chúng tôi luôn hoan nghênh và mong muốn nhận được hồ sơ dự tuyển từ các giáo viên tâm huyết, với những phẩm chất và năng lực tương xứng giúp gia tăng giá trị nhà trường. 

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

KHỐI QUẢN LÝ

Không có vị trí tuyển dụng

KHỐI GIÁO DỤC

Không có vị trí tuyển dụng

KIÊM NHIỆM QUẢN LÝ

Không có vị trí tuyển dụng

KHỐI HỖ TRỢ GIÁO DỤC

Không có vị trí tuyển dụng

KHỐI VĂN PHÒNG

Không có vị trí tuyển dụng

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi email sơ yếu lý lịch (2 trang) đến Bộ phận Nhân sự của trường tại hr@renaissance.edu.vn. Hồ sơ bao gồm chi tiết về tất cả kinh nghiệm làm việc, bằng cấp, tên và thông tin liên hệ của 3 người giới thiệu. Các đơn ứng tuyển sớm được khuyến khích vì Nhà trường có quyền bổ nhiệm ngay khi tìm được ứng viên phù hợp.

Nhằm đảm bảo chính sách an toàn, an ninh của Nhà trường, các buổi phỏng vấn sẽ được thực hiện theo các thủ tục kiểm tra thích hợp và kiểm tra an ninh.

Chào Mừng Gia Nhập Đội Ngũ Renaissance!