Các Khối Lớp

Với mục tiêu xây dựng phù hợp với quy định tại các trường sử dụng chương trình giáo dục của Anh quốc, Renaissance tôn trọng nguyên tắc trẻ em cần được giáo dục với đúng nhóm tuổi của mình. Những trường hợp ngoại lệ xin vui lòng  tham khảo ý kiến ​​của Trưởng bộ phận chuyên môn.